Pankstraße 47 │ D-13357 Berlin │ Telefon: (030) 460 60 19-0 │ Faks: (030) 460 60 19-29

Ülke ve Halk / İnsanlar

 

Blick in die Dauerausstellung, Raum - Menschen und Zuwanderung, Foto: Markus HawlikBu bölümde hayırsever kişilerin, açık görüşlü düşünürlerin, özgün düşünenlerin ve bölgenin gizli kahramanlarının, bunlardan bazıları unutulsa dahi izlerini burada artlarında bırakan çeşitli dönemlerden insanların biyografilerinden bir seçme değerlendiriliyor.
Ülke ve o ülkede yaşayan insanlar iç ve dış göçlerden etkilendi ve etkileniyor. Berlin için Avrupa'daki din savaşları sonrası Huguenot'ların göçü, erken sanayileşme döneminde köyden kente göç, ekonomik mucizeyi başlatmak için göçmen işçi kullanımı ve iki kutuplu dünya sonrası göç dalgasıyla aynı etkiyi bıraktı. Amaç sergi ziyaretçisini tarihi ve yeni göç hareketi arasındaki mukayese yapmaya zorlamaktır. Böyle bir mukayese geçmiş ve günümüz arasında bir döneme ait farklılıkları anlamaya olanak sağlar. Huguenot'lu mülteciler, Berlin'in sanat sahnesinde üç kuşaktan fazla var olan Lütke ailesi örneğiyle resmediliyor. Çeşitli etnik kökenlerden gençler kendi ifadeleriyle, günümüzde Berlin Mitte'de yaşayan ancak Alman olmayan jenerasyonun güncel entegrasyon sorunları hakkında bilgilendirme yapıyor.

<< geri
made by finalgrafix