Blick auf die Sachgruppe: Schulbücher (an Berliner Schulen verwendet)

Pankstraße 47 │ D-13357 Berlin │ Telefon: (030) 460 60 19-0 │ Faks: (030) 460 60 19-29

Kütüphane koleksiyonu

    

14 Ağustos 2019'dan itibaren tekrar normal açılış saatleri sunacağız: Çar ve Per, 10-16 saat Stokların kullanımı ancak zamanında atandıktan sonra yapılabilir.


Bilimsel özel kütüphane bir referans kütüphanesi olup, yaklaşık 15.000 vesika içermektedir. Koleksiyon ağırlıklı olarak Mitte Semti ve mahallelerinin dünü ve bugününü konu ediniyor. Matbu eserlerin yanı sıra firma, dernek ve yıllık dergileri, semt ofisi dergileri, okul kitapları, sergi katalogları ve yemek kitapları gibi kültür tarihi eserleri de toplanıyor.
Bu envanter, bir bölgesel haftalık gazete koleksiyonu ve
semt tarihine ilişkin basın değerlendirmesinin kaydını tutan uzun süre dayanıklı bir cihaz ve projeye dair belgelerle tamamlanıyor.
Günümüzde geleneksel kataloglarla sistematik ve alfabetik olarak büyük ölçüde erişilebilen dijital içeriği araştırmak mümkündür.
Yaralanma mevcut kullanıma ve kararlaştırılan sözleşme gereği ödeme planına bağlıdır.

Mitte Müzesi yayınlarına genel bakış:
Mitte Müzesi yayınları

Yararlanma planı
Ödeme planı

made by finalgrafix